Vad händer vid en vårdnadstvist

Vid en skilsmässa eller separation kan en vårdnadstvist också bli aktuell. Det är någonting som uppstår om en förälder vill ha ensam vårdnad och den andra föräldern inte håller med utan också vill ta hand om barnet.

Om det här är någonting som kan bli aktuellt för dig är det bra att skaffa en advokat. Läs mer här om familjejuridik och vad som är bra att veta.

Olika delar av en vårdnadstvist

När en vårdnadshavare ansöker om ensam vårdnad är alltid målet för rätten att vårdnadshavarna ska komma överens. Därför brukar tvisten börja med en muntlig förberedelse. Då sitter vårdnadshavarna med sina ombud och personal på Tingsrätten och diskuterar ärendet. Målet är en överenskommelse. Om så inte sker kommer rätten be familjerätten i kommunen att genomföra en vårdnadsutredning.

Själva vårdnadsutredningen kan ta några månader. Familjerätten pratar med båda vårdnadshavarna, kollar på hemmiljön, pratar med förskola eller skola och ibland även med barnen. De sammanställer sedan informationen och ger ett förslag på beslut utifrån det. Utredningen ligger sedan till grund för ärendet och blir använd under själva rättegången. Med en bra advokat får du hjälp genom alla steg och kan känna dig trygg under processens gång.