Om du upptäckt eternit och asbests i ditt hem vid renoveringen

Eternit och asbests är två material som kan innehålla asbestfiber, som kan vara skadligt för människors hälsa. Asbestfiber är cancerogent, så det är viktigt att vara försiktig när du hanterar materialen.

Om du misstänker att du har eternit eller asbests i ditt hem, bör du ta in experter för att ta reda på om materialet innehåller asbestfiber. Det finns olika sätt att gå till väga för att få hjälp av experter på området.

Ett sätt är att kontakta din lokala kommun, som kan hjälpa dig att hitta ett företag som kan testa materialet och ge dig råd om vad du ska göra. Du kan också kontakta ett specialistföretag som utför undersökningar av asbest.

Gör inget på egen hand

Det är viktigt att du inte försöker hantera materialen själv. Det kan nämligen vara farligt att andas in asbestfiber. Experter har speciell skyddsutrustning och kan hantera materialet på ett säkert sätt.

Om du befinner dig i en byggnad där det finns eternit eller asbests, bör du vara försiktig så att du inte rör vid materialet eller andas in damm som kan innehålla asbestfiber. Det är också viktigt att du informerar experterna om du har rört vid materialet. Då kan de ge dig råd om vad du ska göra.