Vad gör man vid översvämning i avloppet?

sugbilAtt avloppet svämmar över hemma är ingenting som man vill vara med om i onödan. Trots detta ser alltför få till att göra de åtgärder som behövs för att detta inte ska inträffa. Om olyckan väl har varit framme kan det dock vara bra att vara lite insatt i hur man ska gå tillväga för att få bukt på problemet.Man kan av olika anledningar drabbas av stop hemma som skapar översvämningar i avloppet och som kan resultera i stora skador på fastigheten om man inte vet hur man ska gå tillväga för att få bukt med problemet. Stop som skapar översvämningar av denna sort kan bland annat bero på att man inte sett till att slamsuga sitt avlopp med två- eller trekammarbrunn och att denna därför svämmat över. Beroende på boende är en förebyggande åtgärd där regelbunden slamsugning genomförs självfallet att föredra, men om man försummat detta och olyckan väl varit framme, så är faktiskt lösningen näst intill densamma.

Slamsugning

Det gäller helt enkelt att kontakta någon lokal aktör så att de kan genomföra en ordentlig slamsugning. Även om utrymmet ligger lite bökigt till brukar det heller inte vara några som helst problem för slamsugarna att komma åt att genomföra arbetet. Slambilarna är utrustade med långa slangar som enkelt kan rullas ut för enkel åtkomst och det är troligt att ditt problem är långt ifrån den bökigaste situation de varit med om under sina år i branschen. Det blir självfallet en del städning kvar för dig om det är så att du slarvat med tömningen och översvämningen ägt rum, trots att slambilen varit förbi, men det är betydligt bättre det än att få permanenta vattenskador i husgrund eller liknande, om man inte agerar snabbt och istället låter det inträffade bero för länge.

-plumber

Förebygg stopp i avloppet

Om du hör att det kommer ett kluckande ljud från vasken så är det ett varning som säger att nu är det dags att agera och förebygga stopp i avloppet. Tar man det i tid så kan man slippa ännu större problem och eventuellt vattenskador. Man kan då anlita en firma som är expert på detta, de spolar hett vatten i avloppet med ett tryck som är anpassat för dina ledningar, så de inte tar skada, och gör sedan en inspektion i rören med en anpassad kamera och en funktionskoll för att se så det inte föreligger andra fel eller skador som orsakar stoppet. De kan också hjälpa till med prisuppgifter och tips och råd om åtgärder för att lösa detta.

Allt kräver inte professionell hjälp

Alla översvämningar kräver ju dock självfallet inte att man kontaktar professionell hjälp. Det kan ibland vara så att det räcker med att använda sig utav en hederlig vaskrensare, eller att du häller bakpulver och ättika i avloppet, som du bilder en kemisk process som kan lösa problemet. Se till att även hälla på med kokande vatten efteråt, för ytterligare effekt.