Att arbeta säkert

971309-working-tools

När man måste göra större arbeten på huset, vare sig det är att sätta på nya brädor på fasaden, lägga nytt tak eller bara måla huset, är det viktigt att tänka på säkerheten.

Olyckor sker varje dag, ibland är de omöjliga att förutse men vissa gånger säger folk bara ”jag vet vad jag gör” eller ”det kommer inte hända mig”. Jobbar man med något som kan vara farligt är det aldrig bra att ha en nonchalant attityd. Med rätt kunskap och försiktighetsåtgärder kan man förhindra och undvika många potentiella olyckor.

Byggnadsbranschen har många olyckor varje år, vissa är till och med dödsfall. Arbetsmiljöverket säger att detta har berott mycket på just bristfällande säkerhet. När man själv arbetar på huset kan man själv hamna i liknande situationer, både jobb på höjder och med farliga verktyg.

Bara man målar ett hus med två våningar kan man falla och skada sig ordentligt om man faller. Det är vanligt att folk bara använder en stege när de målar övre halvan av huset, men på en stege har man begränsad rörelseförmåga och måste ofta gå upp och ned för stegen för att kunna flytta den. Ställer man i hast stegen lite ostadigt kan man lätt lägga för mycket vikt åt en sida bara för att man försöker nå lite längre och helt plötsligt börjar stegen falla. Bästa sättet att minska risken är att använda sig av en byggnadsställning och säkerhetssele.

Att arbeta på tak kan vara ännu farligare, de flesta tak sluttar i någon utsträckning och man har sällan något man kan hålla i när man arbetar där. Det finns säkerhetsselar man kan använda även uppe på taket och det är mycket rekommenderat, speciellt om taket har en ordentligt sluttning.

Är man flera som arbetar på huset samtidigt och man arbetar på olika höjd är det även bra att skydda huvudet med en hårdhjälm.