Se över taket

Taket är en väldigt viktig del av huset som inte alltid får den uppmärksamhet man bör ge den. Medan ett tak i regel har riktigt bra hållbarhet bör man fortfarande göra inspektioner av det med jämna mellanrum. Samtidigt är det viktigt att veta vilka egenskaper ens tak har och vilka eventuella åtgärder som kan behövas ta för det.

Plåttak

Ett plåttak har många fördelar. Det har hög hållbarhet och väger väldigt lite. Den låga vikten betyder att alla hus kan använda sig av plåttak. Många varianter av takplåt är så pass enkla att lägga att man kan göra det själv. Se flera exempel av takplåt på sajten Falsat. På ett plåttak vill man alltid titta efter repor i färgen. Den är där för att skydda plåten under från fukt. Ser man någonsin en repa i plåten är det bäst att måla över den med en skyddande färg.

Tegel

Tegel är traditionellt och mycket vanligt i Sverige. Hållbarheten är mycket lång så länge man underhåller taket. Det är främst angrepp från mossa och mögel som behöver åtgärdas, men man kan även behöva byta ut eventuella skadade pannor med tiden. Betongpannor är dock ett vanligt alternativ till tegel då det är något billigare, men det är också tyngre och färgen på dessa pannor bleknar ofta med tiden.

Takshingel

Takshingel är inte ett av de vanligare materialen i Sverige, men det har funnit sin väg till flera hus tack vare ett lågt pris, låga vikt och hur enkelt det är att lägga själv. Underhållet av taket är också väldigt lågt, men det kan behövas rensas från löv, barr och liknande då dessa och liknande saker kan fastna i det. Takshingel håller dock även kvar snö vilket betyder att det inte är lämpat för områden med mycket snöfall.